Executive Program Sustainability Manager

Deze jaaropleiding om erkend Sustainability Manager te worden geeft u handvatten op het gebied van integrale duurzaamheid. Help jij directie en afdelingsmanagers met materiedeskundigheid en duurzaamheidsadviezen? Leer, ervaar en pas toe! 

Biomimicry Centre is een door Cedeo erkende instantie. Wij voeren het Cedeo-keurmerk op al onze opleidingen en masterclasses en reiken PE-punten uit.  

Voor wie? 

Deze opleiding is voor (interim) duurzaamheidsmanagers die het integrale concept van duurzaamheid willen doorgronden en toepassen in organisaties. Vooral directeuren met toekomstvisie en managers van de toekomst dagen wij uit om zich bij te scholen.  

Integraal duurzaamheid 

De complexiteit neemt met de dag toe door  de tijdsdruk om tijdig klimaatverandering te keren. De op ons afkomende (internationale) wetgeving, manifesten, akkoorden en branche-afspraken zijn nauwelijks te volgen en vragen organisatorisch om een integrale afstemming

Locatie

Deze jaaropleiding vindt plaats op Nationaal Park de Hoge Veluwe

Wilt u koers houden in het duurzaamheidsoerwoud? 

Tijdsduur en belasting

Deze jaaropleiding bestaat uit 3 modules van ieder 6 volledige lesdagen en start in januari 2023. Elke module wordt afgesloten met een bedrijfsbezoek en casus. In het afsluitende eindexamen moet blijken dat je de opgedane kennis en kunde voldoende beheerst om gecertificeerd te worden. In totaliteit omvat deze jaaropleiding 19 dagen. De voorbereidingen en opdrachten vragen om een inspanning van gemiddeld 2 uur per week. 

Kosten

Biomimicry Centre verzorgt de opleiding tot Sustainability Manager. U betaalt €11.500,- excl. BTW voor de opleiding. Dit is inclusief trainingsmateriaal, boeken, certificeringskosten, gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid luncharrangement. 

Dagindeling & inhoud

Module 1: Visieontwikkeling en routebepaling

Dag 1: 27 januari 2023
Kader en wetgeving

Dag 2: 10 februari 2023
Duurzaamheidsthema’s

Dag 3: 24 februari 2023
Strategieën en methodieken

Dag 4: 10 maart 2023
Ambities, doelen en nieuwe bedrijfsmodellen 

Dag 5: 24 maart 2023
Klimaatplannen en reductiestrategieën 

Dag 6: 7 april 2023
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Module 2: Inzicht en (nul)metingen

Dag 7: 21 april 2023
LCI, LCA, NMD, DuboCalc, ISO14001

Dag 8: 12 mei 2023
Materialen, design en innovaties

Dag 9: 26 mei 2023
CO2-voetafdruk scope 1, 2 en 3 

Dag 10: 9 juni 2023
CO2-certificering, CSRD, verantwoording

Dag 11: 23 juni 2023
KPI’s, monitoren en PowerBI 

Dag 12: 7 juli 203
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Module 3: Transitiemanagement

Dag 13: 15 september 2023
Veranderkunde en projectmanagement

Dag 14: 29 september 2023
Leadership en weerstand 

Dag 15: 13 oktober 2023
Technologie en duurzaam aanbesteden (MVOI)

Dag 16: 27 oktober 2023
Digitale transformatie en Sustainable Lean

Dag 17: 10 november 2023
Stakeholdermanagement en borging

Dag 18: 24 november 2023
Bedrijfsbezoek en uitwerking casus

Dag 19:

8 december 2023
Praktijkexamen

Locatie

Utrechtseweg 263

6862 AK Oosterbeek


Telefoon

+31 (0)26 213 65 50