Biomimicry Centre verzorgt vanaf 1 oktober 2020 de:

Masterclass CO2-voetafdruk (MCO2)

Het opstellen van een CO2-voetafdruk op basis van verschillende technieken (waaronder de CO2-prestatieladder) en het kunnen beredeneren van realistische reductiemogelijkheden.

CO2-voetafdrukmodel

Een 2-tal masterclasses over de CO2-voetafdruk. De opgave om CO2 te reduceren start met het in beeld krijgen (nulmeting) van de uitstoot van alle broeikasgassen. De CO2-voetafdruk is het middel om deze nulmeting te verrichten. In Nederland werken we met de methodiek van de CO2-prestatieladder en is het ook mogelijk om je organisatie/project te laten certificeren. CO2- reduceren (wettelijke eis) begint dus met het in beeld krijgen van de bron van waaruit een reductieplan kan worden opgesteld.

Inhoud

De masterclass CO2-voetafdruk bestaat uit het kunnen maken van een CO2-voetafdruk. Hiervoor zijn verschillende methodieken in gebruik. Hoe maak ik een voetafdruk volgens de CO2-prestatieladder methodiek? Waarop verschilt deze met de internationale GHG-methodiek? Kan ik grondstofstromen hierbij integreren? Welke reductiemogelijkheden heb ik? Hoe maak ik een reductieplan? Elke masterclass wordt afgesloten met een praktijk business case waarin u de opgedane inzichten kunt toepassen.

De bijeenkomsten zijn inclusief lunch zodat u, tijdens het nuttigen van een versnapering, op een ontspannen manier met elkaar in contact kunt komen.

Opbouw en tijdsduur

De totale doorlooptijd van deze masterclass is 2 blokken van 8 uur. De stof wordt u aangereikt door ervaren docenten die zelf de materie toepassen in de praktijk.

PE-punten

De masterclass CO2-voetafdruk komt in aanmerking voor 8 PE-punten per masterclass. Als u iedere masterclass aanwezig bent, ontvangt u 16 PE-punten.

Voor wie

De masterclass CO2-voetafdruk is bedoeld voor mensen die inzicht willen krijgen in wat de CO2-voetafdruk betekent voor organisaties. Hoe stel ik de CO2-voetafdruk op en wat kan er dan mee?
U krijgt nieuwe inzichten op het gebied van CO2-metingen & calculaties en leert hoe u een realistisch reductieplan voor energie en andere broeikasgasactiviteiten kunt opstellen. Verder komen het doorgronden van uw ketenverantwoordelijkheid (LCA – life cycle assessment) en de verantwoording hierover (Sankeydiagrammen en CO2-Dashboard) aan de orde.

Heeft u behoefte aan het vergroten van uw kennis op het gebied van broeikasgassen en CO2 in het bijzonder? Wilt u weten hoe een CO2-voetafdruk opstelt? Welke certificaten kunt u halen? Wat is CO2-tax?Bent u geïnteresseerd in de effecten van de circulaire grondstofstromen? Bent u begaan met duurzaamheid en hoe organisaties daaraan een direct bijdrage kunnen leveren? Volg dan de masterclass CO2-voetafdruk.

Data en locatie

Deze masterclasses worden vanaf 1 oktober 2020 gegeven in ons koetshuis aan de rand van het bos in Oosterbeek.
Elke masterclass start om 09.00 uur en eindigt om 17.30 uur.

De onderwerpen van de masterclasses zijn:

  • 1 oktober 2020: Broeikasgassen, CO2-methodieken (GHG, CO2-prestatieladder), opstellen CO2-voetafdruk.
  • 8 oktober 2020: Ketenanalyses, grondstofstromen (Sankey), CO2-dashboard, CO2-reductieplannen, certificeringseisen.
Inschrijven masterclass

Prijs

U betaalt voor de opleiding € 1.995,- (exclusief btw).
Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en arrangementskosten.

Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van trainingsmateriaal. Dit bedraagt  € 120,- (exclusief btw) en is inbegrepen bij de totaalprijs.
Het trainingsmateriaal bevat de volgende literatuur: “LCA: practical guide for students, designers and business managers” geschreven door Joost G. Vogtländer en “The environmental design pocketbook” geschreven door Sofie Pelsmaker.
Daarnaast bevat het pakket specifiek materiaal dat in deze training wordt gebruikt. Het betreft vereiste materialen zoals een syllabus en hand-outs. Voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee/fris en versnaperingen betaalt u totaal € 245,00 (exclusief btw), tevens inbegrepen bij de totaalprijs.